4 z 6 domů a bytů jsou podpojištěné

Špatně nastavené pojištění Vás může přijít draho. Pozor na podpojištění Vašeho majetku.

Ceny nemovitostí rostou rychlým tempem, to může být pro majitele nemovitostí dobrou zprávou. Nepříjemná situace ale může nastat v případě, že dojde k poškození takové nemovitosti.
Nejlepší způsob, jak ochránit svůj majetek, je mít odpovídající pojištění. Ale co když váš majetek není správně pojištěn? To může být velmi drahý omyl. Podpojištění je riziko, které byste měli brát vážně.

Co to přesně znamená? Představte si, že hodnota vašeho bytu je 10 milionů korun. V důsledku požáru došlo ke škodě ve výši 5 milionů. Pojistnou částku jste při koupi nemovitosti nastavili na 5 milionů. Od pojišťovny nyní očekáváte, že vám vzniklou škodu plně uhradí. Pojišťovna souhlasí s pojistnou událostí, ale na účet vám pošle jen 2,5 milionu. Vy tak musíte druhou polovinu nákladů uhradit z vlastních zdrojů. A bohužel právem.

Jak tedy správně nastavit pojištění?

1. Zhodnoťte skutečnou hodnotu svého majetku

Prvním krokem k správnému nastavení pojištění je přesné určení hodnoty vašeho majetku. Nezanedbávejte ani hodnotu vybavení, zařízení a dalšího movitého majetku v nemovitosti. Spoléhat se na odhady z minulých let může vést k podpojištění.

2. Pravidelné aktualizace

Nezapomeňte, že hodnota vašeho majetku může s časem růst nebo klesat. Je důležité pravidelně aktualizovat svoji pojistnou smlouvu, aby odpovídala aktuální hodnotě majetku. Pokud provedete významné změny ve svém majetku, jako je rekonstrukce nebo pořízení nových předmětů, informujte o tom pojišťovnu a přizpůsobte pojistnou smlouvu novým podmínkám.

3. Plnění v nových cenách

Důležité také je, abyste ve smlouvách měli sjednáno plnění v nových cenách. To znamená, že Vám pojišťovna vyplatí právě tolik, kolik je potřeba na pořízení téže či obdobné věci a neuhradí jen kupní cenu, která v minulosti mohla být výrazně nižší než dnes.

Na závěr..

Vyhněte se pasti podpojištění a získejte nezbytnou pomoc od privátního poradce. Budete mít jistotu, že vaše pojištění je správně nastavené a odpovídá vašim potřebám, aby vás v případě nečekaných událostí skutečně chránilo.