Jak vybrat spoření pro děti

Jaké jsou dnes varianty spoření pro děti? Podívejte se na nejčastější i méně tradiční formy spoření pro děti a zjistěte, které z nich je nejlepší.

Existují v zásadě dva důvody, proč peníze dnes již lidé neukládají ve formě hotovosti.

V první řadě je to bezpečnost. Větší obnos uložený doma se může stát terčem zlodějů a podvodníků, nebo být například zničen působením živlů při přírodních katastrofách.

Druhým důvodem k uložení financí prostřednictvím banky nebo jiné finanční instituce je ochrana jejich hodnoty před inflací. Inflace je, velmi zjednodušeně řečeno, postupné snižování hodnoty peněz v důsledku růstu cen.

Investiční životní pojištění

V minulosti velmi často využívaný produkt, který umožňuje kombinovat pojištění rizik a spořící složku. Jak již jeho název napovídá, jedná se primárně o pojištění, které by mělo sloužit v první řadě ke krytí pojištěných rizik jako např. úraz, závažná onemocnění, hospitalizace apod..

Využití spořící složky je sice možné, ale nevyplatí se z důvodu nízkého zhodnocení a vysoké nákladovosti, která je s produktem investičního životního pojištění spojena.

Klientům proto doporučujeme využívat pro každou složku samostatné produkty, což je daleko výhodnější.

Spořicí účet pro děti

Spořicí účty pro děti mají dnes již obdobné podmínky, jako běžné účty. Zhodnocení u nich bývá nižší, zpravidla pod úrovní inflace.

Výhodou je možnost spravovat je bezhotovostně, dnes nejčastěji prostřednictvím internetového bankovnictví.

Zároveň jsou peníze na nich uložené kdykoliv dostupné, lze je tedy převést, případně v bance s hotovostní pokladnou vybrat.

Obdobně jako výše zmíněná vkladní knížka představují jen bezpečnější formu uložení prostředků, než je hotovost doma v obálce, ale proti ztrátě hodnoty v důsledku inflace vaše uložené peníze pro potomka neochrání.

Stavební spoření pro děti

První z výčtu spořicích produktů, u kterého se dalo hovořit o zajímavém zhodnocení (od 2024 bude docházet ke snížení výše státního příspěvku).

Češi mají přitom ve sjednávání stavebních spoření nezvykle silnou tradici, ať už se jedná o spoření pro děti, nebo klasický produkt pro dospělou fyzickou osobu.

Kromě úročení vložených prostředků je největší výhodou stavebního spoření připisování státního příspěvku. Maximální státní podpora je 2000 kč za kalendářní rok a odpovídá 10% vložených peněz. Pro plné využití podpory státu je tedy optimální odkládat 20 000 kč ročně.

Mezi hlavní nevýhody stavebního spoření patří vysoké poplatky, špatná likvidita peněz (výpovědní doba je 3 měsíce) a hlavně vázací doba 6 let, ve které nemůžete prostředky vybrat. V opačném případě klient ztrácí nárok na statní příspěvek za celou dobu trvání smlouvy a přichází tak o zásadní benefit stavebního spoření.

Doplňkové penzijní spoření pro děti

Penzijní spoření, jakožto produkt primárně určený pro zajištění v důchodovém věku, většinu lidí ve spojitosti se spořením pro děti asi nenapadne. Jeho obliba však i v tomto segmentu roste.

Důvodem je hlavně zajímavé zhodnocení v kombinaci se státním příspěvkem. Stát přispívá maximálně 2760 kč ročně a zhodnocení vložených vkladů závisí na zvolené investiční strategii. Na výběr je mezi konzervativní, vyváženou a dynamickou variantou. Potenciál dlouhodobě nejvyšších výnosů přináší zvolení dynamické strategie.

Zásadní nevýhodou doplňkového penzijního spoření je fakt, že dítě si může po dosažení 18 let věku vybrat pouze třetinu naspořených peněz, navíc bez státního příspěvku.

Podílové fondy a investiční spoření pro děti

Investování, nákup cenných papírů, to jsou pojmy, kterých se lidé často zbytečně děsí.

Přitom z dlouhodobého hlediska se jedná o perspektivní způsob, jak zhodnocovat své úspory.

Často je to jediný typ zhodnocení prostředků, který dokáže držet krok s inflací, a při troše štěstí opravdu hezky vydělává.

Díky podílovým fondům odpadá problém s neznalostí kapitálového trhu. Nemusíte totiž vědět prakticky nic o dluhopisech, akciích, dividendách atd.

Vložíte své peníze do podílového fondu (spolu s mnoha dalšími drobnými investory), a jeho správce se pak bedlivě stará o to, kam přesně budou prostředky investovány a jak je přesouvat podle aktuální situace na trhu.